Značky viac

Záruka

Naša firma poskytuje záručnu dobu štandardných 24 mesiacov na všetok tovar okrem spotrebného materiálu.

 

Záruka sa nevzťahuje na vady veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené:

 

 • prirodzeným opotrebením veci
 • nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu)
 • mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä poškodením plastových či kovových častí
 • neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja
 • prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom (pretaktovanie a pod.)
 • prírodnými živlami
 • prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodené nevhodnou obsluhou


Záruka sa tiež nevzťahuje na:

 • tovar s neúplným, poškodeným alebo odstráneným výrobným číslom alebo iným identifikačným znakom
 • produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi
 • na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky
 • tovar u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba.
 • poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom.
 • vady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu alebo cudzích predmetov do útrob výrobku
 • poškodenia, vzniknuté z profesionálneho či komerčného využívania výrobkov určených pre domácu potrebu
 • výrobok, ktorý nesie známky pokusu o násilné otvorenie


Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

 • odovzdaním opraveného tovaru
 • výmenou tovaru
 • vrátením kúpnej ceny tovaru
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru
AKO NAKUPOVAŤ DODANIE TOVARU KONTAKT OTVÁRACIE HODINY

 

PO: 09:00 - 13:00   14:00 - 17:00
UT: 09:00 - 13:00   14:00 - 17:00
ST: 09:00 - 13:00   14:00 - 17:00
ŠT: 09:00 - 13:00   14:00 - 17:00
PI: 09:00 - 13:00   14:00 - 17:00
SO: 10:00 - 12:00        
NE:            ZATVORENÉ
Copyright 2014 - 2018 © eHudobniny.sk - hudobné nástroje Poprad